Actueel - 08/04/2020

Digitalisering zorg communicatie 2020

Ons land kampt al voor een gruime tijd met problemen omtrent de digitalisering in de zorg. Vandaag de dag zijn de medewerkers in de zorginstellingen veel tijd kwijt met teveel handelingen. De werkdruk bij deze mensen in zorginstellingen ligt al veel te hoog. De hapering van de digitale transformatie in de zorg neemt veel tijd in beslag, zinloze tijd die de medewerkers en andere betrokken veel beter in kunnen zetten.

De roep om verandering

2020 Wordt het jaar van de digitalisering. Bent u bezig met vragen als: moet ik mijn domotica vervangen? Hoe digitaliseer ik mijn werkplek? Hoe centraliseer ik deze? Ver-saas-en? Als u nu bezig bent met deze vragen, dan wilt HPS Connectivity Solutions u een doorkijk geven hoe de nieuwe generatie digitalisering van traditionele communicatie, verpleeg-alarmsystemen vorm gaat krijgen.

In de praktijk anno 2019

De medewerker pakt een smartphone uit het laadrek waarop één app actief is voor communicatie. Net zoals op de pc van het werk logt deze in met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord. Je abonneert je op de afdelingen en ziet wie er allemaal aanwezig en beschikbaar zijn en in welk team. Je klikt op de naam en belt de collega met de smartphone. Alle meldingen van cliënten, collega’s, intercom, leefcirkels, sensoren, toegang worden afgehandeld op basis van de beschikbaarheid en locatie van de medewerker om zo alle routinematige handelingen te minimaliseren. De feitelijke communicatie situatie van de medewerker zoals locatie en beschikbaarheid zorgen voor een reëel werkproces. Deze werkwijze zorgt voor rust op de vloer.

Noodzakelijke stappen

HPS heeft deze dienstverlening kunnen maken door onze nieuwe grootaandeelhouder SLTN. Naqast de rekenkracht die nodig is om dergelijke processen live te automatiseren met Location Based Services is HPS Connected Health een verlengstuk geworden van de digitale werkplek. Net als telefonie en email, ECD. Voor de mederwerker op de vloer dient het vanzelfsprekend te worden in gebruik en voor de ICT dient het een dienst te zijn met functioneel beheer.

Integraties

Nee, die fase is anno 2019 voorbij en bieden we Cloud API aan waarbij we communiceren met instandhouding van elkaars business en focus op samenwerken en schaalbaarheid. Een mooi voorbeeld is een Cloud gedreven slot waarbij de communicatie van en naar de medewerker via de Cloud API verloopt, toegangscontrole is zo onderdeel geworden van Smart Building technologie. Of een slimme Cloud gedreven NightWatch sensor die melding geeft naar HPS Connected Health gebruiker. Deze dienstverlening is zeer schaalbaar en economisch aantrekkelijk geworden aangezien elke locatie automatisch verbonden is.

Traditionele domotica naar Saas

De transitie van traditionele domotica naar de digitale werkplek is alleen mogelijk door een ver-saas-ing van de functionaliteit. De functie van bestaande verpleegoproep, intercom, persoonsbeveiliging, communicatie systemen worden gevirtualiseerd binnen HPS Connected Health en doorbreken het traditionele enterprise verdienmodel. Door het SaaS model is het niet alleen mogelijk een licentie vrije omgeveing te realiseren maar ook eenvoud voor de medewerker.

Tablet

Traditionele leveranciers zijn begonnen met de inzet van tablets ter vervanging van het verpleegoproep kastje. Deze stap is een traditionele keuze aangezien de tablet niet geschikt is als communicatiemiddel in een kamer van bijvoorbeeld een aanleunwoning. Nog sterker, een tablet is niet gemaakt om interactief mee te zijn. Een ontwikkeling die wij hebben overgeslagen. Over hoe wij het wel doen, dat komen we graag bij u vertellen.

Virtualisering

De kracht is rekenkracht en alles te virtualiseren en draadloos te maken. Zo zijn voordeur bellen, trekkkoorden, verpleegoproep en leefcirkels gevirtualiseerd en draadloos bij HPS Connected Health. Door dit te doen zijn er veel minder uren nodig om de dienst te activeren.

2020

HPS Connected Health zal zich verder focussen op de Cloud API gezien de enorme behoefte aan het seamless werken vanuit de digitale werkplek. Het terugbrengen naar functioneel beheer en tot één eenvoudige app voor teams, telefonie, alarmering met eigen regie, persoonsbeveiliging, intercom en toegang blijft voor HPS de uitdaging. Deze uitdaging gaan we graag met u aan. In 2020 zal onze nieuwe website live gaan voor meer informatie over de nieuwe generatie keten verantwoordelijke communicatie diensten in de zorg.

Terug naar overzicht