Disclaimer

 

HPS Connectivity Solutions besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. HPS Connectivity Solutions, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, providers en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen en/of onvolkomenheden. Alle prijzen, hard- en software informatie is onder voorbehoud en HPS Connectivity Solutions is gerechtigd ten alle tijden informatie te wijzigen, zonder gebruikers van de website hiervan op de hoogte te brengen.